Kybernetickí útočníci predávajú 368 miliónov osobných údajov


Rok 2020 bol v znamení rôznych kybernetických útokov. Veľké nadnárodné spoločnosti sa stali veľakrát obeťou sofistikovaného útoku, pričom hackerom sa podarilo získať značné množstvo citlivých osobných údajov o zákazníkoch. Nový rok žiaľ nezačíname moc optimisticky, pretože na diskusných fórach na darknete (časť internetu, ktorú zneužívajú internetový útočníci na ilegálnu činnosť) sa objavila ponuka na predaj databázy osobných údajov až 368 miliónov ľudí. Databáza bola získaná z 26 rôznych online služieb, ktoré sa stali obeťami kybernetického útoku.

Databáza obsahuje aj prístupové heslá – niektoré sú šifrované, ale dostupné sú aj úplne nezašifrované heslá, to znamená, že útočník obratom získava prístup do užívateľského účtu obete. V prípade, že obeť používa rovnaké heslo na viacerých online službách, môžu byť napadnuté aj tie. Na obrázku nižšie sú uvedené jednotlivé služby, z ktorých boli osobné údaje odcudzené.

Oficiálne informácie, ako sa k dátam dostali útočníci, aktuálne nie sú známe. Aj tento prípad nám názorne ukazuje, aká je dôležitá téma kybernetickej bezpečnosti pre väčšinu firiem a každú online službu.