Čo je kybernetická bezpečnosť?


Kybernetická bezpečnosť je dôležitá pre každého, kto sa pripojuje k internetu. Či už ide o fyzické osoby alebo veľké organizácie, všetci sú vystavení riziku zneužitia svojich osobných údajov, citlivých informácií a finančných prostriedkov. Kybernetická bezpečnosť je proces zamýšľania a postupov, ktoré pomáhajú chrániť informácie pred útokmi škodlivého softvéru, kybernetickými útokmi a ďalšími bezpečnostnými hrozbami.

Jednou z najdôležitejších vecí pre kybernetickú bezpečnosť je vytváranie silných hesiel, ktoré nie je možné uhádnuť. Užívatelia by mali mať pre každý účet silné heslo, ktoré nie je možné jednoducho odhaliť. Je dôležité, aby boli heslá kombináciou číslic, písmen, symbolov a veľkých a malých písmen. Užívatelia by mali tiež zabezpečiť svoje zariadenia bezpečnostným softvérom, ako sú antivírusy, antispyware a firewall.

Súčasné technológie umožňujú užívateľom vykonávať veľa činností online. Ako napríklad bankovníctvo, nakupovanie, sledovanie filmov, hranie hier a mnoho ďalších. Preto je dôležité, aby užívatelia chránili svoje osobné informácie, ako sú mená, adresy, údaje o platobných kartách a ďalšie. Užívatelia musia byť tiež upozornení na falošné webové stránky, phishingové e-maily a iné podvody, ktoré sa snažia získať prístup k ich informáciám.

V záujme zvýšenia kybernetickej bezpečnosti je dôležité, aby všetci užívatelia internetu dodržiavali bezpečnostné postupy. To zahŕňa aktualizáciu softvéru na svojich zariadeniach, používanie silných hesiel na všetky účty a vyhýbanie sa prihlasovaniu sa na verejných Wi-Fi sieťach. Užívatelia si by mali tiež byť vedomí toho, že nikdy nemôžu byť úplne chránení pred nebezpečenstvom, pretože útočníci sa neustále vyvíjajú.

Čo je Phishing?

Phishing je forma online podvodu, ktorá sa snaží získať citlivé údaje od používateľov prostredníctvom podvodných e-mailov alebo webových stránok. Phishingové e-maily a webové stránky vyzerajú ako oficiálne komunikácie od bežných spoločností, ako sú banky, online obchody, sociálne siete, alebo softvérové spoločnosti. Tieto e-maily alebo webové stránky sa snažia presvedčiť používateľov k zadaniu svojich osobných údajov, ako sú mená, heslá, dátum narodenia, PIN kódy, čísla kreditných kariet a ďalších citlivých údajov.

Phishingoví podvodníci používajú rôzne techniky na to, aby presvedčili používateľov, aby zadali svoje údaje. Môžu napríklad tvrdiť, že ich účet bol zablokovaný, že je potrebné aktualizovať údaje alebo že je potrebné prihlásiť sa do svojho účtu prostredníctvom webovej stránky, na ktorú odkazujú. Mnohé phishingové e-maily navyše obsahujú prílohy s nebezpečným škodlivým softvérom, ktorý môže poškodiť váš operačný systém a znefunkčniť počítač.

Ako sa chrániť pred phishingom?

Aby ste sa chránili pred phishingom, mali by ste byť veľmi opatrní s e-mailami alebo webovými stránkami, ktoré vyžadujú, aby ste poskytli svoje osobné údaje. Pred každou akciou by ste sa mali uistiť, že e-mail alebo webová stránka pochádza skutočne od dôveryhodnej spoločnosti. Ak vám príde pochybný e-mail alebo webová stránka, je lepšie ak ich ignorujete a nikam nekliknete. Uistite sa tiež, že váš antivírusový program je aktualizovaný, aby ste sa vyhli škodlivým programom – vírusom.

Vzdelávanie a prevencia

Hlavne vo firemnom segmente je veľmi dôležitá prevencia formou vzdelávania a testovania zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na internete existujú služby a firmy, ktoré pomáhajú iným firmám realizovať školenia kybernetickej bezpečnosti. Napríklad služba SAFELab.sk ponúka prepracované online školenia kybernetickej bezpečnosti pre firmy a zamestnancov. Zodpovedná osoba jednoducho sleduje, ktorí zamestnanci školenia úspešne absolvovali a s akým výsledkom.

Okrem školenia kybernetickej bezpečnosti je nevyhnutné aj pravidelné testovanie zamestnancov. Na to sú najvhodnejšie tzv. simulované phishingové testovacie kampane, kedy sa testovacia emailová správa rozošle na zamestnancov a následne sa vyhodnotí, ktorí zamestnanci na testovací odkaz v správe klikli a ktorí testom úspešne prešli a odhalili testovaciu phishingovú správu. Napríklad online služba PhishTarget umožňuje jednoducho a rýchlo realizovať simulované phishingové testovania.

V závere je dôležité, aby sa užívatelia pripojili k internetu s vedomím, že ak sa budú riadiť zásadami kybernetickej bezpečnosti, budú chránení pred útokmi škodlivého softvéru a ďalšími kybernetickými hrozbami. Kybernetická bezpečnosť je dôležitá pre všetkých, ktorí sa pripájajú k internetu, pretože umožňuje užívateľom bezpečne využívať všetky služby internetu.