„Romantickí“ podvodníci z Facebooku – príbeh s dobrým koncom


Minulý týždeň sme dostali ďalší podnet od nášho čitateľa, ktorý sa stretol s pokusom o podvod – tento cieli prevažne na osamelé ženy v strednom a zrelom veku. Veľakrát sa podvodník zameriava na ženy, ktoré aktuálne prežívajú ťažkú situáciu, pričom počas pandémie Covid-19 takýchto žien pribúda. Po dlhých týždňoch v izolácii sa cítime opustene, smutne a zraniteľne. Dôležité je však vedieť rozpoznať skutočného priateľa od manipulátora, ktorého cieľom je len a len finančné obohatenie. V tomto konkrétnom prípade našťastie zasiahol náš čitateľ a potenciálnu obeť včas upozornil na to, že sa jedná o podvod. Tentoraz nikto neprišiel o peniaze, naopak bol podaný podnet na políciu. Na Slovensku je však stále veľa obetí, ktoré prišli o svoje životné úspory, alebo sa dokonca zadlžili.

Celý podvod začína v momente, keď podvodník požiada svoju vytipovanú obeť o priateľstvo na sociálnej sieti. Falošný profil obsahuje fotografiu muža v stredných rokoch (fotografia je väčšinou odcudzená z iného profilu), ktorý sa obvykle vydáva za vojaka, lekára, hasiča či iné povolanie s poslaním. Tentokrát to bol vojak. Vo väčšine prípadov je zo zahraničia, z USA, Francúzka, Španielska, Kanady a iných krajín. Tomu zodpovedá aj písaný prejav, kedy komunikuje anglicky alebo lámanou slovenčinou, ktorú si prekladá cez online prekladač.

Akonáhle obeť schválila priateľstvo, tak si s ňou behom chvíle začal písať. Komunikácia trvala dlhšiu dobu – podvodník bol milý, empatický a postupne začal spomínať, ako mu je ťažko a aký je osamelý. Akonáhle vycítil svoju príležitosť, tak začal svoju náklonnosť stupňovať a písať o tom, že sú s obeťou spriaznené duše, a aký je šťastný, že ju mohol spoznať. Podvodník vie byť veľmi charizmatický, vie správne lichotiť, pobaviť, zlepšiť obeti náladu, poradiť s problémom a povzbudiť. Všetko je to ale len pretvárka a manipulácia, ktorou chce podvodník u obeti získať maximálnu dôveru a posunúť virtuálne priateľstvo ďalej na romantický partnerský vzťah na diaľku. Takáto komunikácia môže trvať aj niekoľko týždňov až mesiacov bez toho, aby podvodník po obeti niečo požadoval.

Skôr či neskôr príde deň, kedy podvodník uzná, že nadišiel ten správny čas, aby obeť okradol. Vymyslí si správny príbeh, ktorý následne začne písať obeti, a v jeho závere ju bude žiadať o poslanie peňazí. Môže sa jednať o smutné príbehy, kedy sa dostane do väzenia, stratí prácu, má dlhy a hrozí mu, že bude bezdomovec, alebo ochorie, takže potrebuje peniaze na liečbu. Iný častý príbeh hlavne u podvodníka typu vojak, ktorý sa objavil aj v tomto prípade, býva odoslanie balíka. Podvodník napíše, že sa presúva z jednej vojenskej misie na inú a požiada obeť, aby prijala jeho balík, v ktorom bude mať osobné veci a taktiež darčeky pre obeť. Pod zámienkou, že má strach o svoje veci – bojí sa, že budú ukradnuté alebo stratené, nalieha na obeť, aby poslala adresu, kam môže balík poslať kuriérom, následne si poň príde osobne.

Podvodník to má detailne premyslené, obeť manipuluje už dlhšiu dobu a vie, že k nemu cíti náklonnosť a chce sa s ním stretnúť. Preto je veľká pravdepodobnosť, že obeť bude súhlasiť s prevzatím balíka. Krátko po tom, ako obeť pošle svoju adresu, obdrží niekoľko falošných emailových správ od kuriérskej služby o prijatí balíku a jeho odoslaní. A teraz príde pointa podvodu. Po pár dňoch príde obeti emailová správa, že je potrebné zaplatiť poplatok za dodanie balíka, prípadne je balík zadržaný na letisku a je nutné zaplatiť clo, daň alebo akýkoľvek iný poplatok, ktorého suma je rádovo v stovkách až tisícoch eur. V tomto prípade náš čitateľ prezieravo overil najskôr podvodnú emailovú správu od kuriérskej služby – zistil tak, že sa nejedná o email zaslaný ich spoločnosťou, ale podvodníkom z falošnej emailovej adresy.

Na obrázkoch vyššie si môžete všimnúť, že podvodník si vytvoril falošnú emailovú adresu, ktorá sa podobá na emailovú adresu kuriérskej služby. Je dôležité vedieť, že žiadna kuriérska služba nebude používať bezplatné emailové adresy v službách Gmail, Outlook, Yahoo a pod.

Pokiaľ obeť neodhalí podvod, jednou platbou to nekončí. Hoci v tomto prípade skončil náš príbeh šťastne,  ak obeť podvodníkovi a jeho praktikám plne dôveruje, tak to nikdy neskončí pri jednej platbe. Akonáhle obeť zaplatí, tak sa záhadne objaví ďalší poplatok, ktorý je potrebné uhradiť, aby bolo možné balík doručiť. Ak obeť odmietne, tak podvodník nalieha, že je v balíku jeho celý život, hodnotné veci a darčeky pre obeť. Snaží sa obeť zmanipulovať tak, aby zaplatila ďalšie peniaze. Je to vo výsledku začarovaný, nikdy nekončiaci kruh podvodu. Podvodník sa môže zrazu zmeniť na agresívneho človeka, ktorý ju začne zastrašovať a vyhrážať sa. Jedinou možnosťou je precitnutie – odmietnuť zaplatiť akékoľvek ďalšie peniaze a čo najskôr ukončiť komunikáciu.

Čo spraviť, ak ste sa stali obeťou?

Nikdy neposielajte žiadne ďalšie peniaze – jedná sa o podvod, nikdy ich nedostanete späť. Obráťte sa urýchlene na políciu a podajte trestné oznámenie. Aktuálne sa polícia (v spolupráci aj s Interpolom a Europolom) venuje podobným prípadom, takže sa s vašou spoluprácou môže pokúsiť vypátrať páchateľa. Nemažte žiadne správy ani inú komunikáciu. Rozumieme, že nie je príjemné, keď bude komunikáciu čítať vyšetrovateľ, ale je dôležitá ako dôkaz. Rovnako nič nepíšte podvodníkovi, neoznamujte mu, že idete na políciu, pretože podvodník by sa mohol odmlčať a zahladiť po sebe stopy.

Ako sa brániť?

V dnešnej pandemickej situácii sa viacerí z nás cítia izolovaní a osamelí, čo podvodníci vo veľkom zneužívajú. Dôležité je byť nanajvýš opatrný na sociálnych sieťach a neakceptovať žiadne nové priateľstvá od neznámych ľudí.

  • Pokiaľ osobu nepoznáte aj zo skutočného života, tak si ju nepridávajte za priateľa na sociálnej sieti.
  • Pokiaľ vás kontaktujú neznáme zahraničné profily, tak ich rovno blokujte.
  • Ak si začnete písať s niekým, koho gramatika a slovosled bude veľmi zlý, tak sa najskôr jedná o zahraničného podvodníka, ktorý neovláda slovenský jazyk a používa len online prekladač. Komunikáciu ukončite a zablokujte profil.
  • Ak vás bude cez sociálnu sieť niekto, koho osobne nepoznáte, žiadať o poslanie peňazí, tak ich nikdy neposielajte – s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o podvod a peniaze už nikdy neuvidíte naspäť. Komunikáciu ukončite a profil zablokujte.