Ransomware je stále na vzostupe – objavujú sa nové ransomware gangy

ransomware

Podľa posledných zverejnených reportov výskumníkov zo SonicWall Labs, vzrástol počet ransomware útokov o 151 percent za prvých šesť mesiacov roku 2021. Výskumníci porovnávali dáta s predchádzajúcim polrokom. Pre jasnejšiu predstavu bolo za prvý polrok roku 2021 zaznamenaných viac ako 304 miliónov útokov formou ransomware, čo je aktuálne takmer rovnaké číslo ako počet útokov za celý rok 2020. Z tohto uhla pohľadu sa dá hovoriť o raketovom náraste, ktorý rozhodne nebude spomaľovať.

Aktuálne je známych viac ako 100 rôznych typov a variácií ransomware malvéru, ktorý sa vyskytuje globálne po celom svete. Medzi tie najrozšírenejšie môžeme zaradiť Ryuk, Cerber a SamSam. Podľa informácií dostupných v reporte jednotlivé typy ransomvéru infikovali, alebo sa pokúsili infikovať, nasledujúce počty zariadení:

  • Ransomware Ryuk – 93.9 milióna zariadení
  • Ransomware Cerber – 52.5 milióna zariadení
  • Ransomware SamSam – 49.7 milióna zariadení

Výskumníci zaznamenali najväčší nárast incidentov práve v druhom štvrťroku 2021. Na nasledujúcom grafe si môžete porovnať jednotlivé štvrťroky 2020 a 2021:

Zdroj: SonicWall

Ransomware je aktuálne globálnym problémom a Slovensko nie je žiadna výnimka. V minulosti už boli zverejnené informácie o známych ransomware útokoch, ale vždy je to len malý zlomok celkového počtu útokov. Firmy sa väčšinou snažia akékoľvek problémy tajiť a riešiť ich interne, aby predišli možnému poškodeniu povesti.

Jedna radostná správa prišla pred mesiacom, keď ransomware skupina REvil zmizla z internetu aj darknetu (bežne nedostupná časť internetu, ktorú využívajú kyberkriminálnici). Ich webové stránky prestali fungovať, rovnako boli zablokované aj užívateľské účty, pod ktorými skupina REvil vystupovala v diskusných fórach. Avšak radosť veľmi dlho netrvala, pár týždňov po tejto udalosti sa na darknete objavili ďalšie dva nové ransomware gangy, ktoré začali pôsobiť pod názvami Haron a BlackMatter. Je dosť možné, že kybernetickí zločinci zo skupiny REvil sa presunuli do niektorej z novo vzniknutých ransomware skupín.

Aktuálne nie sú známe žiadne ransomware útoky väčšieho rozsahu, ktoré by mali na svedomí novovzniknuté skupiny. No podľa predošlých skúseností to nebude dlho trvať. Novovzniknuté ransomware skupiny bude naša redakcia aj naďalej monitorovať a prinášať nové informácie.