Objavujú sa ďalšie databázy s užívateľskými údajmi – tentoraz LinkedIn a Clubhouse.


Sociálna sieť LinkedIn prevádzkovaná firmou Microsoft je určená pre zamestnávateľov, zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie. Umožňuje vytvoriť si profesionálny pracovný profil na štýl CV a vytvárať si online prepojenie na kolegov v obore. Online služba Clubhouse je podstatne mladšia, ale veľmi rýchlo sa dostala do povedomia internetových užívateľov, ktorí si ju obľúbili. Clubhouse je vlastne sociálna sieť, ktorá umožňuje užívateľom vytvárať audio diskusné miestnosti a viesť diskusiu s viacerými užívateľmi súčasne na rôzne témy. Obe služby sú prínosné, no sú aj ďalším zdrojom užívateľských dát, a práve na tieto sociálne siete sa zamerali aj internetoví útočníci.

V týchto prípadoch však nemôžeme hovoriť o hackerskom útoku alebo úniku dát v pravom zmysle slova. Jedná sa o cielené zbieranie verejných dát a údajov o užívateľoch (tzv. data scraping). Dáta sú následne kategorizované (napríklad podľa krajiny) a uložené do prehľadnej databázy alebo súboru na ďalšie spracovanie. Takýmto spôsobom sa podarilo získať obrovskú databázu užívateľských údajov zo služby LinkedIn o rozsahu viac ako 500 miliónov záznamov. Databáza okrem iného obsahuje aj meno, pracovnú pozíciu, zamestnávateľa, emailovú adresu, mesto, krajinu, telefónne číslo alebo adresu. Samozrejme tieto dáta neobsahujú všetky záznamy, ale len tie, ktoré mali dané údaje publikované ako verejné. Žiaľ, na sociálnej sieti LinkedIn je veľa profilov verejných a množstvo z týchto údajov je dostupných aj osobám, ktoré nie sú prepojené s vaším profilom. Je to zapríčinené samotným zmyslom sociálnej siete LinkedIn, a to hľadaním nového zamestnania, kedy užívateľ uvádza množstvo citlivých údajov, aby zvýšil šancu, že ho nový potenciálny zamestnávateľ dohľadá a kontaktuje. Rovnakým spôsobom sa podarilo získať databázu s viac ako 1,3 miliónom užívateľských údajov aj zo sociálnej siete Clubhouse. V tomto prípade databáza obsahuje napríklad celé meno, užívateľské meno, odkaz na Instagram a Twitter účet i počet sledovateľov.

Takéto databázy vytvorené z verejných údajov môžu zneužiť ako firmy na svoju marketingovú činnosť, tak aj internetoví útočníci a podvodníci na rozosielanie spamu alebo phishingových správ. Je nutné si uvedomiť, že čím viac o vás internetový útočník vie, tým jednoduchšie pripraví podvodný email, ktorý bude vyzerať na prvý pohľad dôveryhodne (bude obsahovať vaše meno, kontakt na zamestnávateľa, vašu adresu). V najbližšej dobe najskôr pribudnú ďalšie databázy, ktoré budú vytvorené podobným spôsobom, preto je dôležité zdieľať verejne čo najmenej osobných údajov.