Microsoft spustil Application Guard pre Office 365

Spoločnosť Microsoft si uvedomuje, že internetová bezpečnosť je dôležitá téma a snaží sa svoje produkty čo najviac zabezpečiť pred prípadným útokom škodlivým kódom, ktorý by bol obsiahnutý v súboroch vytvorených v produktoch balíka Office (v drvivej väčšine prípadov sa jedná o makrá obsiahnuté v súboroch z aplikácií Word, Excel alebo Powerpoint).

Hlavne pre firemný segment bola v rámci produktu Office 365 zakomponovaná nová funkčnosť s názvom Application Guard, ktorá sa snaží bojovať s kybernetickými útokmi formou malvéru obsiahnutého v dokumentoch Office. V prípade, že zamestnanec obdrží dokument ako emailovú prílohu, alebo ho stiahne formou odkazu, tak sa kontroluje, či bol email odoslaný z domény z lokálneho intranetu alebo z domény, ktorá je nastavená ako dôveryhodná na zariadení užívateľa. Následne všetky dokumenty, ktoré boli obdržané ako emailové prílohy z adries mimo organizácie, prípadne boli obdržané cez sociálne siete, cloudové a filesharing služby a podobne, sú vyhodnotené ako potenciálne rizikové a otvorené práve pomocou novej funkcie Application Guard.

Application Guard otvorí daný súbor izolovane od zariadenia zamestnanca a to cez virtualizovaný sandbox, ktorý chráni zariadenie zamestnanca pred priamym infikovaním jeho pracovného počítača. Sandbox je vytváraný pomocou hardvérovej virtualizácie.

Nová funkcionalita produktu Office 365 opäť posúva bezpečnosť a ochranu pred infekciou malvérom ďalej.