Infikované prílohy emailov sú hrozba aj v roku 2020

Aj v dnešnej dobe, kedy firmy implementujú sofistikované cyber security zabezpečenia ako antivírové a antispamové riešenia, ktoré ochraňujú zamestnancov pred tým, aby obdržali email s infikovanou prílohou, tak ohrozenie infikovanou emailovou prílohou je neustále na popredných priečkach v štatistikách. Konkrétne podľa štatistických materiálov 2020 Verizon Data Breach Investigations Report, až takmer 20% útokov škodlivým kódom (malvérom), je vykonávaných formou infikovanej emailovej prílohy.

V minulosti boli v drvivých prípadoch infikované prílohy zasielané ako súbory vo formáte PDF alebo MS Office (súbory docx a xslm), ktoré sú jednoducho modifikovateľné tak, aby infikovali cieľový počítač škodlivým kódom. Vo väčšine prípadov sú súbory zasielané v archívoch ZIP, RAR, GZ, BZ2 a podobne, čím sa snažia vyhnúť automatizovaným antivírovým kontrolám na emailových serveroch. V súčasnej dobe sú serverové antivírové riešenia dostatočne odolné voči infikovaným prílohám, ktoré sú komprimované do archívov, prípadne priamo blokujú niektoré druhy archívov, ktoré sú napríklad šifrované a nie je možné skontrolovať ich obsah.

Útočníci stále prichádzajú s novými nápadmi, ako tieto cyber bezpečnostné systémy obísť a v poslednej dobe využívajú formáty súborov ako ISO a IMG, ktoré obsahujú kompletné obrazy médií ako DVD a zároveň obsahujú infikované súbory. Aktuálnym problémom sú aj naďalej samotní zamestnanci, keďže čoraz častejšie sa stretávame so sofistikovanými kybernetickými útokmi, ktoré zneužívajú praktiky sociálneho inžinierstva a zamestnanca, ktorý nie je vzdelaný v oblasti internetovej bezpečnosti, vedia veľmi rýchlo oklamať. Podľa aktuálnych štatistík bezpečnostných firiem, až 60% zamestnancov neuspeje vo phishingovom teste, pokiaľ neabsolvovali základné kurzy v oblasti internetovej bezpečnosti.