Blokovanie sledovania vašich dát aplikáciami na zariadeniach s iOS 14.5 je jednoduchšie


Len nedávno vyšla nová aktualizácia operačného systému iOS, ktorý používajú zariadenia od firmy Apple, ako napríklad iPhone alebo iPad. Nová aktualizácia zabezpečuje to, že každá nová aplikácia inštalovaná do zariadenia si musí povinne vyžiadať povolenie od užívateľa na „sledovanie aktivity užívateľa v iných aplikáciách a webových stránkach iných spoločností“. Rovnako by to malo platiť aj na už nainštalované aplikácie. Ak si nainštalujete novú aktualizáciu iOS, a následne spustíte aplikáciu, ktorá predtým zbierala o vás údaje, tak sa vám taktiež zobrazí varovanie – a vy môžete zamietnuť ďalšie sledovanie aplikáciou.

Firma Apple už od verzie iOS 14 začala bojovať proti neoprávnenému zbieraniu užívateľských dát. Vtedy prvýkrát sprístupnila v nastavaniach funkcie, vďaka ktorým je možné povoliť, alebo zakázať zbieranie dát. Najnovšia verzia iOS 14.5 posúva ochranu na ďalšiu úroveň, kedy každá aplikácia musí povinne požiadať o možnosť zbierania dát. Takzvaný „location tracking“ je funkcionalita, ktorú začalo používať veľké množstvo firiem, medzi najznámejšie patria aj Google alebo Facebook. Funkcionalita na pozadí sleduje aktivitu užívateľa: aké webové stránky navštevuje, aké aplikácie využíva, a následne sú nazbierané dáta odosielané na servery firiem. Tie dáta spracujú a využijú napríklad na cielenie reklamy, ktorá sa vám zobrazuje. Z minulosti sú známe aj prípady, kedy sa tieto dáta podarilo získať útočníkom, alebo firmy so získanými dátami obchodovali a predávali ich tretím stranám. Práve s rozšírením fenoménu sledovania užívateľovej aktivity sa rozhodol bojovať Apple.

Pokiaľ nechcete, aby sa vás aplikácie pýtali na to, či môžu alebo nemôžu sledovať vašu aktivitu, tak existuje aj možnosť zakázať sledovanie štandardne vo všetkých aplikáciách. Stačí ísť do nastavení vášho Apple zariadenia a zvoliť položku Súkromie. Následne zvoľte položku Sledovanie a deaktivujte voľbu Povoliť appkám žiadať o sledovanie. Po deaktivácii sa vás môže systém spýtať, či chcete povoliť sledovanie aplikáciám, ktoré vás už sledujú, alebo chcete zastaviť sledovanie. Rozhodnutie už ponecháme na vás. Rovnako v sekcii Sledovanie nájdete aj zoznam aplikácií, ktoré sledujú vašu aktivitu. Postup nájdete aj na obrázkoch nižšie: